Chế độ bảo trì

Trang web đang được bảo trì. Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại !.

“Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác.” 

“Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng là chỉ muốn bình yên.”

Tiến độ hoàn tất85%

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này

Proceed Booking