Tag

3 quoc gia

Ngoài ngã ba Đông Dương vô cùng đặc biệt ở Việt Nam, 3 đất nước xinh đẹp Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển cũng có một cột mốc đặc biệt như thế. Điểm giao cắt biên giới của Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy chính là ngã ba biên giới của cực Bắc Trái...
Đọc tiếp

Proceed Booking