Tag

khai quật lăng mộ

Lăng mộ của vua Tutankhamun là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất của thế giới, bởi số lượng và chất lượng kho báu có giá trị vô cùng lớn. 7. Mặt nạ tử thần Có lẽ một trong những hiện vật nổi tiếng nhất từ lăng mộ là chiếc mặt nạ tử...
Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này

Proceed Booking