Tag

Linh thiêng

Chính điện Dinh Cậu. Đền Dinh Cậu là nơi người dân Phú Quốc gửi gắm khát vọng trời yên, biển lặng, hải sản đầy khoang mỗi lần ra khơi bám biển. Những truyền thuyết kì bí về sự che chở của Dinh Cậu đối với ngư phủ vẫn được người dân nơi đây lưu giữ...
Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này

Proceed Booking