Tag

2000 nam

Hammam Essalihine ở Algeria là phòng tắm La Mã vẫn được sử dụng hàng ngày dù đã có từ hàng nghìn năm trước. Ở đây có bầu không khí khác biệt và nước tắm mang lại những lợi ích bất ngờ mà du khách nhất định phải trải nghiệm. Trải nghiệm tắm tại Hammam Essalihine...
Đọc tiếp

Proceed Booking