Tag

Khách du lịch

Nên duyên từ chuyến du lịch Việt Nam, Popp và Zakova nghỉ việc và du lịch vòng quanh thế giới, tiết kiệm 1.000 USD/tháng so với chi phí sinh hoạt thông thường. Marcel Popp (33 tuổi) và Vendula Zakova (31 tuổi) trong một chuyến du lịch Việt Nam. Tại đây, họ chỉ đồng hành hai ngày rồi...
Đọc tiếp

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này

Proceed Booking