Đề xuất lễ hội Nguyên tiêu ở Hội An là di sản văn hóa quốc gia

Quảng Nam – UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất công nhận lễ hội Nguyên tiêu ở Hội An là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Theo Laodong

Để lại bình luận

Proceed Booking