Đề xuất lễ hội Nguyên tiêu ở Hội An là di sản văn hóa quốc gia

Quảng Nam – UBND tỉnh Quảng Nam đề xuất công nhận lễ hội Nguyên tiêu ở Hội An là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Theo Laodong

Để lại bình luận

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này

Proceed Booking