Nhiều lễ hội trải dài suốt năm tại Festival Huế 2023

Festival Huế 2023 gắn với định hướng Festival bốn mùa, với những chương trình, lễ hội, hoạt động đặc sắc trải dài suốt năm.

Nguồn : Laodong

Để lại bình luận

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này

Proceed Booking