Nhìn lại một năm Việt Nam mở cửa du lịch

Mở cửa trong bối cảnh còn nhiều thách thức, ngành du lịch tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và đạt những kết quả quan trọng.

Theo Laodong

Để lại bình luận

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này

Proceed Booking