Việt Nam cần một ứng dụng du lịch quốc gia chuyên nghiệp

Trong dài hạn, phát triển xanh, số hoá du lịch là xu thế không thể đảo ngược, do đó chuyên gia cho rằng Việt Nam cần có kế hoạch hành động kịp thời.

Theo Laodong

Để lại bình luận

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này

Proceed Booking